• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

Office of Provincial Commercial Affairs Satun

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 15 มี.ค. 2562 อ่าน [26]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์