• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

Office of Provincial Commercial Affairs Satun

รู้ไว รู้ก่อนใคร ใส่ใจกฏระเบียบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 5 มี.ค. 2562 อ่าน [16]

...

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เตือนนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ขยายระยะเวลายื่นงบการเงิน ที่มีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ออกไปอกี 7 วัน เป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์