• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

Office of Provincial Commercial Affairs Satun

จุรินทร์ สั่งพาณิชย์จังหวัดติดตามปัญหาน้ำท่วม หวั่นฉวยโอกาสขึ้นราคา

https://www.prachachat.net/economy/news-367839 5 ก.ย. 2562 อ่าน [21]

...
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากจากพายุโพดุล ให้ไปสำรวจและติดตามปัญหาทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าจำเป็นกับการครองชีพ หรือการการกักตุนสินค้า เพื่อไม่ให้สินค้าเกิดภาวะขาดแคลนในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และหากพบว่ามีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าขายในราคาแพงเกินจริง ถือเป็นการทำผิดต่อกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังได้กำชับให้รวบรวมตัวเลขความเสียหาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร

โดยเฉพาะเช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชเกษตรในนโยบายประกันรายได้ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการเพิ่มรายให้กับเกษตรกร ซึ่งต้องการให้ ประเมินผลกระทบและความเสียหายกับราคาพืชผลทางการเกษตร และราคาสินค้าในอนาคตว่าจะมีผลกระทบในด้านใด บ้างเพื่อจะได้กำหนดมาตรการเชิงรุกในการเข้าไปแก้ปัญหา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์