• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

Office of Provincial Commercial Affairs Satun

“จุรินทร์”ถกแคนาดา ตั้งเป้าเพิ่มการค้า 2 ฝ่าย สบช่องดันส่งออกข้าว-อาหาร-ผลไม้

www.commercenewsagency.com/news/3959 12 มี.ค. 2564 อ่าน [24]

...
“จุรินทร์”หารือเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 63 ที่ทำได้เฉียด 7 หมื่นล้านบาท สบช่องผลักดันให้เพิ่มการนำเข้าสินค้าข้าว อาหาร และผลไม้จากไทย ช่วยโปรโมตเมนูอาหารไทยในสถาบันสอนทำอาหาร พร้อมเห็นพ้องทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ปฏิรูป WTO
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนางซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า ได้มีการหารือเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มีการขยายตัวเป็นบวกมากกว่าปี 2563 ที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีการค้ารวม 2,308.49 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 69,255 ล้านบาท เป็นการส่งออกของไทยไปแคนาดา 1,540.97 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 46,229 ล้านบาท และนำเข้าจากแคนาดา 767.52 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 23,026 ล้านบาท โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปหารือกัน เพื่อกำหนดตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้ง
         
ทั้งนี้ ไทยยังได้ขอให้แคนาดาสนับสนุนการนำเข้าสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป อาหารกระป๋อง ผลไม้สดและผลไม้แช่แข็ง เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง มะพร้าว ลองกอง และมะขาม ของใช้ภายในบ้านและสินค้าสำหรับการทำงานที่บ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง และยาง เพื่อนำไปผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น โดยได้ยืนยันว่าสินค้าไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดโควิด-19 โดยเฉพาะสินค้าอาหาร ที่มีระบบการตรวจรับรองเข้มงวด
   
ขณะเดียวกัน ได้ขอให้ช่วยสนับสนุนร้านอาหารไทยในแคนาดา ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1,000 แห่ง และในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จำนวน 100 แห่ง โดยขอให้สนับสนุนสถาบันสอนทำอาหารบรรจุหลักสูตรการทำอาหารไทยลงไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรู้จักอาหารไทยเพิ่มขึ้น กระตุ้นการบริโภค และเพิ่มการนำเข้าวัตถุดิบจากไทย
         
นายจุรินทร์กล่าวว่า สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นการเจรจา ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนให้มีการทำ FTA และได้แนะนำให้แคนาดาทำงานใกล้ชิดกับประเทศอาเซียนอื่น เพราะการทำ FTA อาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะต้องเห็นพ้องร่วมกัน ซึ่งในส่วนของไทย เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการขยายการค้า การลงทุนระหว่างกัน และช่วยยกระดับการแข่งขันของอาเซียนเข้าสู่ตลาดแคนาดา ซึ่งแคนาดาแจ้งว่าหากมี FTA จะทำให้ภาษีลดลงอีกกว่า 20%
         
นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO) ที่เห็นตรงกันในการผลักดันให้ WTO เป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าพหุภาคี เป็นองค์กรที่กำหนดกติกาการค้า เพื่อให้ตลาดมีความเสรีและเป็นธรรม ส่วนการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) แคนาดาแจ้งว่าพร้อมสนับสนุนไทยให้เข้าร่วม ซึ่งได้แจ้งไปว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อน CPTPP ในแต่ละเรื่องแล้ว โดยจะมีการประเมินความพร้อม และนำเสนอ ครม. เพื่อตัดสินใจต่อไป
img

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์